Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, poskytování poradenství.


Insolvence a likvidace

V oblasti insolvenčního práva jsme schopni řešit:

  • zpracování insolvenčních návrhů za dlužníky - podnikatele,
  • zpracování insolvenčních návrhů za věřitele,
  • zpracování přihlášek věřitelů do insolvenčního řízení,
  • zpracování reorganizačních plánů,
  • konsultace a řešení úpadkové situace podnikatelů,
  • zpracování návrhů na oddlužení (osobní bankrot) nepodnikatelů a následné poradenství,
  • zpracování návrhů na oddlužení (osobní bankrot) podnikatelů a následné poradenství.

Likvidace obchodní společnosti

Zajišťujeme kompletní agendu likvidace obchodních společností.

Co je likvidace obchodní společnosti a jak probíhá?

Likvidace je poslední fází života obchodní společnosti. Jedná se o jediné řešení ve chvíli, kdy se společnost jeví jako nepotřebná a statutární orgán rozhodne o ukončení její činnosti. V této fázi je statutární orgán nucen zvolit likvidátora společnosti, se kterým jsou dohodnuty podmínky likvidace. Jakmile společnosti vstoupí do procesu likvidace, stává se likvidátor osobou, která je zodpovědná za postup likvidace v souladu s ustanovením platného právního řádu o likvidaci společnosti. V průběhu likvidace je likvidátor nucen prodat veškerý zbylý majetek a vyrovnat závazky likvidované společnosti. Co se týče písemností, ty jsou archivovány v autorizovaném archivu.

O své činnosti likvidátor podává zprávu valné hromadě. Posledním krokem v likvidaci společnosti je návrh na výmaz společnosti, který je nutno podat na rejstříkový soud. Na základě této žádosti je společnosti vymazána a likvidace ukončena.

Mám zájem o nezávaznou schůzku