Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, poskytování poradenství.


Vedení účetnictví a daňová evidence

Jsme členy Komory daňových poradců ČR a našim klientům poskytujeme poradenství a konzultace. Pro vyšší ochranu a jistotu klienta jsme ze zákona pojištěni, pojištěn je i daňový poradce.

Konzultace, účetní poradenství a služby jsou zaměřeny na:

 • zastupování při kontrolách a vytýkacích řízení finančních úřadů
 • odvolání proti rozhodnutím
 • zavádění vnitropodnikových směrnic a toku účetních dokladů
 • založení a ukončení podnikání
 • daňová optimalizace
 • tvorba vzorových podání a smluv a další

Kontrolní dohled

 • služba je levnější než provoz vlastní účtárny nebo ekonomického úseku
 • informace pro řízení podniku jsou managementu poskytovány v reálném čase
 • rutinní účetní operace zpracovávají Vaši pracovníci a my provádíme kontrolní dohled, řešíme složitější účetní případy a neseme garance

Vedení účetnictví - podvojné účetnictví

 • vedení hlavní knihy, účetního deníku, analytické evidence
 • evidence závazků a pohledávek, saldo, evidence majetku
 • zpracování bankovních a pokladních dokladů
 • aparát kontroly úhrad
 • účetní tiskové a přehledové sestavy
 • zpracování účetních závěrek a cash flow
 • zpracování přiznání k DPH
 • záznamní povinnosti, dani z příjmu a ostatním daním
 • zastupování na úřadech v ostatních daňových záležitostech
 • zpracování účetní uzávěrky a zpracování účetních sestav a výkazů
 • rekonstrukce účetnictví
 • zúčtování pracovních cest
 • vedení účetnictví v konkurzech
 • zakázkové a střediskové účetnictví
 • zpracování účetní závěrky

Daňová evidence - jednoduché účetnictví

Při vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) nabízíme:

 • zpracování bankovních a pokladních dokladů
 • vedení peněžního deníku
 • evidence závazků a pohledávek
 • faktury vystavené a přijaté
 • daňové přiznání k DPH včetně povinných sestav
 • aparát kontroly úhrad
 • účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy
 • závěrkové operace – uzavření roku, počáteční stavy
 • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů - přehledy na OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • zpracování silniční daně včetně podání

Zaslat nezávaznou poptávku