Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, poskytování poradenství.


O firmě - Agrekon s.r.o. 

Společnost Agrekon s.r.o. byla založena v roce 1992 a po celou dobu existence se zabývá vedením účetnictví, zpracováním mezd a dalšími ekonomickými službami. V roce 1994 byla započata spolupráce při prodeji účetního systému EKOSOFT a do portfolia služeb přibylo nově daňové poradenství.

Společnost Agrekon s.r.o. je zastupována dvěma jednateli:

  • Mgr. Ing. Jarmila Sedláčková - daňový poradce č. 917,
  • Ing. Jaroslav Přibáň.

Současné personální obsazení:

  • 5 účetních,
  • 1 asistentka,
  • 3 kolegové na externí výpomoc.

Pojištění společnosti

Společnost je pojištěna na případné škody za vedení účetnictví a za daňové poradenství, do dnešního (od roku 1992) dne nebyla uplatněna žádná škoda na pojišťovně. Na škody vzniklé činností daňového poradce je navíc ze zákona pojištěna jednatelka Mgr. Ing. Sedláčková. Daňový poradce společnosti má právní vzdělání, pět zaměstnanců je ve druhém stupni certifikačního procesu svazu účetních.

Naši zákazníci

Podstatnou část našich zákazníků tvoří menší a střední firmy a podnikající fyzické osoby. Námi vedené účetnictví u našich největších klientů prověřují auditoři. Společnost aktivně spolupracuje s renomovanými plzeňskými auditorskými, daňovými a účetními společnostmi, advokátní a notářskou kanceláři.